ماشین مورد استفاده برای استخراج از معادن، سنگ معدن سرب